Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Informujemy mieszkańców Gminy Kaliska , że od 01 stycznia 2019 Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom,którzy mają lub w przeszłości mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wnioski można pobierać i składać w GOPS Kaliska codziennie oprócz czwartku w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie