Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dla zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

 • od 1 lipca 2023 r. - forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2023 r. – nadal forma elektroniczna oraz możliwość składania wniosków w formie papierowej

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.

Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach: listopadzie i w grudniu 2023 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2023 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2023 r.       

Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2023 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2023 r.; wnioski złożone w miesiącu październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2024 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach: grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2023 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zatrudni osobę do świadczenia specjalistycznych usługach opiekuńczych.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 • - kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • - udokumentowany półroczny staż pracy z osobami zaburzonymi psychicznie w jednym z następujących instytucji:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres obowiązków i rodzaj specjalistycznych usług dostosowany będzie do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, jest to między innymi: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

Wynagrodzenie – od 40 zł brutto za godzinę

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, kontakt telefoniczny pod nr 585889201 wew. 548 lub przez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach 27-28 czerwca 2023 roku wydawane będą paczki żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy  proszone są o przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach w dniach 20-21 czerwca 2023 roku w celu przedstawienia swojej sytuacji dochodowej za miesiąc maj 2023 r. Dochód nie może przekroczyć 1.823,60  zł netto na osobę samotną oraz 1.410,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Po dopełnieniu formalności zostaną Państwo poinformowani o terminie oraz godzinie odbioru paczek żywnościowych.

Żywność wydawana będzie w mieszkaniu przy ośrodku zdrowia gdzie stacjonowała wcześniej karetka pogotowia.

 

Bank Żywności w Tczewie będzie przeprowadzał szkolenie w dniu 16.06.2023 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w ramach programu POPŻ 2021 PLUS .

Temat szkolenia to:  dietetyczne

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt  z GOPS tel. 585889201 lub bezpośrednio z pracownikiem socjalnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zatrudni osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • udokumentowany półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków i rodzaj specjalistycznych usług jest dostosowany do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, jest to między innymi: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

Wynagrodzenie – od 40 zł brutto za godzinę

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 548 lub przez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie